Connectify Hotspot

Connectify Hotspot

Chương trình này có thể giúp anh làm một ảo WiFi hotspot
Người dùng đánh giá
4.3  (269 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
Connectify Hotspot có thể giúp anh làm một ảo WiFi hotspot. Anh có thể chia sẻ nối Mạng sử dụng chương trình này. Chương trình làm việc với bất kỳ nối Mạng, cho nó một 3G, 4G, hay LAN. Nó có thể tái phát ra một tập WiFi tín hiệu đó, cải tiến nó tầm.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: